Állás: intézményi takarító

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 20.

A Váci Tankerületi Központ a Munka törvénykönyve alapján pályázatot hirdet az őrbottyáni Kvassay Jenő Általános Iskolába intézményi takarító munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, állandó délutános munkarendben (alkalmanként, az iskola működéséből adódóan délelőtt)

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 115.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: intézményi takarítás, udvar tisztán tartása

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 általános,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • intézményi takarításban szerzett gyakorlat
  • helyi lakos

Elvárt kompetenciák: jó együttműködési-, és teherbíró képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019.08.01-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pittlikné Bóta Judit intézményvezető nyújt, a 0630/71-333-54-es, vagy a 28/360-013-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Pittlikné Bóta Judit intézményvezető részére a e-mail címen keresztül, vagy személyesen az iskola titkárságára.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: s pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 3 hónap próbaidő