Álláspályázat: óvodapedagógus - tagóvodavezető

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.21.

Az Őrbottyáni Napsugár Óvoda pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében 1 fő óvodapedagógus-tagóvodavezető munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): tagóvodavezetői és óvodapedagógusi feladatok ellátása

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Kisnémedi

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Fenntartó által biztosított egyéb juttatások (cafetéria, munkaruha)

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, Óvodapedagógus

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 4 év

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Óvodapedagógusi diploma
 • Önéletrajz

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Következetesség, kiszámíthatóság (vezetői)
 • Munkatársak motiválása (vezetői)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Motivációs levél
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.21

A pályázat elbírálásának módja: Személyes beszélgetés

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Gazdagné Kovács Krisztina nyújt, a 70/4533114 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87.) Kérjük a borítékon feltüntetni 21-52/2023. Óvodapedagógus-Tagóvodavezető pályázat
 • Elektronikus úton Gazdagné Kovács Krisztina részére az e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Gazdagné Kovács Krisztina, Pest vármegye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Őrbottyán Város Honlapja, Őrbottyáni Napsugár Óvoda honlapja

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.