Állás: tagóvoda vezető

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 10.

Az Őrbottyán Napsugár Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet tagóvoda vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2022.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. A.ép. 1.ajtó .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óÓvodapedagógusi és tagóvoda vezetői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, óvodapedagógusi szak,
  • óvodapedagógusi - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • önéletrajz, főiskolai oklevél, erkölcsi bizonyítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, főiskolai oklevél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Szalai Katalin nyújt, a 06-70/4533114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyán Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 315/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Balázsné Szalai Katalin részére a e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Balázsné Szalai Katalin, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. A 1.ajtó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Őrbottyán Város Honlapja - 2020. november 24.
  • Őrbottyáni Napsugár Óvoda honlapja - 2020. november 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyaniovoda.hu honlapon szerezhet.