Álláspályázat: szakács

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 27.

Az Őrbottyáni Gamesz a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az élelmezésvezető irányítása alapján szakács munkakörbe tartozó feladatok ellátása az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet közétkeztetési konyháján.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakmunkásképző intézet, szakács,
 • szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • középfokú képesítés, Szakács,
 • bölcsődei étkeztetésben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló dokumentum másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez, illetve a pályázatban közreműködők pályázatba való betekintéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Kovács Barbara nyújt, a 06/70 430-5418 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Gamesz címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán , Rákóczi Ferenc utca 113. Központi főzőkonyha ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2538-3/2022 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.
 • Személyesen: Szabóné Kovács Barbara, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. Központi főzőkonyha .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a kinevezésre Szabóné Kovács Barbara élelmezésvezető tesz javaslatot. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2022. május 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.