Álláspályázat: szakács

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 1.

Az Őrbottyáni Gamesz a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az élelmezésvezető irányítása alapján szakács munkakörbe tartozó feladatok ellátása az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet közétkeztetési konyháján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakmunkásképző intézet, szakács,
 • szakmai tapasztalat
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • bölcsődei étkeztetésben szerzett tapasztalat
 • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló postai feladóvevény másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Kovács Barbara Élelmezésvezető nyújt, a 06704305418 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Gamesz címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4986/2022 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.

vagy

 • Elektronikus úton Szabóné Kovács Barbara Élelmezésvezető részére a szabo.barbiarterieskikacorbottyan.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Szabóné Kovács Barbara Élelmezésvezető, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a kinevezésre Szabóné Kovács Barbara élelmezésvezető tesz javaslatot. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2022. augusztus 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.