Álláspályázat: szakács

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: áru átvétele; napi felhasználás dokumentálása;konyhai munkák szabályszerű lebonyolítása;nyersanyagok feldolgozása, ételek készítése; ételek kiadagolása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés, szakács szakmai végzettség,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • 2 hónap próbaidő vállalása
 • próbahét vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • közétkeztetésben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • a közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata §
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességét részlegesen , vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szoboszlai Józsefné élelmezésvezető nyújt, a 06-28/360-527 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1219-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.
 • Személyesen: Szoboszlai Józsefné élelmezésvezető, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírásának mindenben megfelelő pályázatok alapján a kinevezésről az Őrbottyáni GAMESZ igazgatója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2017. április 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.