Álláspályázat: rendszergazda-oktatástechnikus

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 17.

Váci Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kvassay Jenő Általános Iskola rendszergazda-oktatástechnikus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

  • Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 115.
  • Pest megye, 2165 Kisnémedi, Fő út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: számítógépek karbantartása, rendszerműködtetés, oktatástechnikai feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, informatikai területen szakképesítés,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, informatika,

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet , megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  • szakmai önéletrajz és motivációs levél
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pittlikné Bóta Judit intézményvezető nyújt, a 06-70-382-6224 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Pittlikné Bóta Judit intézményvezető részére a kvassaysuliarterieskikacgmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 3 hónap próbaidő

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.