Álláspályázat: óvodapedagógus

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.

Az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.08.21.-től 2018.07.31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Erkölcsi bizonyítvány, Főiskolai oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Szalai Katalin nyújt, a 06-28/563-285, 06-70-4533114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 239/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

Elektronikus úton Balázsné Szalai Katalin részére a E-mail címen keresztül

Személyesen: Balázsné Szalai Katalin, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84.