Állás: óvodapedagógus

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 20.

Az Őrbottyáni Napsugár Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ovodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, óvodapedagógusi szak,
  • önéletrajz, főiskolai oklevél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazdagné Kovács Krisztina nyújt, a 70/4533114 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 302/2022, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő Óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Gazdagné Kovács Krisztina részére az orbottyaniovoda2020arterieskikacgmail.com e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Gazdagné Kovács Krisztina, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Őrbottyán Város Honlapja - 2022. augusztus 5.
  • Őrbottyáni Napsugár Óvoda honlapja - 2022. augusztus 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: fenntartó által biztosított egyéb juttatás (cafetéria, munkáltatói bérkiegészítés, munkaruha)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.orbottyaniovoda.hu honlapon szerezhet.