Álláspályázat: 3 fő óvodapedagógus

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.

Az Őrbottyáni Napsugár Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, óvodapedagógusi szak,
  • önéletrajz, főiskolai oklevél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazdagné Kovács Krisztina nyújt, a 704533114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 288//2022, valamint a munkakör megnevezését: 3 fő Óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Gazdagné Kovács Krisztina részére a orbottyaniovoda2020arterieskikacgmail.com E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Gazdagné Kovács Krisztina, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Őbottyán Város Honlapja - 2022. július 14.
  • Őrbottyáni Napsugár Óvoda honlapja - 2022. július 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Fenntartó által biztosított egyéb juttatás (cafetéria, munkáltatói bérkiegészítés, munkaruha)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyaniovoda.hu honlapon szerezhet.