Álláspályázat: 3 fő óvodapedagógus

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 23.

Az Őrbottyáni Napsugár Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógusi szak,
  • Önéletrajz, főiskolai oklevél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Szalai Katalin nyújt, a +36704533114-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 266/2022 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő Óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton az orbottyaniovoda2020arterieskikacgmail.com e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Balázsné Szalai Katalin, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Őrbottyán Város Honlapja - 2022. június 8.
  • Őrbottyáni Napsugár Óvoda honlapja - 2022. június 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: fenntartó által biztosított egyéb juttatás (cafetéria, munkáltatói bérkiegészítés, munkaruha)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyaniovoda.hu honlapon szerezhet.