Álláspályázat: műszaki csoportvezető

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.23. 00:00

Az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében műszaki csoportvezető munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Üzemeltetési, felújítási munkák folyamatos szervezése, koordinálása, a beosztása alá tartozó munkavállalók irányítása, szerződések, beszámolók készítése, igazgató munkájának támogatása.
Betöltendő állás szakmacsoportja: műszaki
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Irányítói
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Őrbottyán
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtásának módjai: - Postán (Cím: Őrbottyáni GAMESZ, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.) - Elektronikus úton: GAMESZ igazgató email címére: - Személyesen: Illés Szabolcs GAMESZ igazgató, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. Telefonon bővebb információt Illés Szabolcs GAMESZ igazgató adhat: 06/70 510-4907-as számon. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s., Műszaki vagy településüzemeltetési szakképzettség
 • Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  1
 • Járművezetői engedély kategória:  B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

Egyéb pályázati előnyök: helyismeret
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
 • Kommunikációs készség (vezetői)
 • Szervezőkészség, koordináció (ügyintézői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.23. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.30. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.orbottyan.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.07.03.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.05.16.