Álláspályázat: könyvtáros

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.15. 00:00

A Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán pályázatot hirdet munkaviszony (MT) keretében könyvtáros munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Gyermek és felnőtt könyvtári szolgáltatások ellátása (olvasószolgálati tevékenység, tájékoztatás), állománygondozás-karbantartás, állománygyarapítás-, apasztás, állományellenőrzési feladatok, könyvtárhoz kapcsolódó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok ellátása, könyvtári programok szervezése, könyvtári marketing és PR-tevékenység, részvétel könyvtári foglalkozásokkal a Művelődési Ház rendezvényein.

Betöltendő állás szakmacsoportja: kultúra

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: munkaviszony (MT)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Őrbottyán

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az önéletrajzon jelöljék a bruttó bérigényt! A pályázatok benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázatnak a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 5866/2023., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros. - Elektronikus úton a e-mail címen keresztül - Személyesen: Takács-Sánta Ágnes intézményvezető, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 48.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés: 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Felsőfokú végzettség, könyvtáros, informatikus könyvtáros 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet mellékletének megfelelően

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Szikla integrált könyvtári rendszer ismerete
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Felhasználói szintű internetes alkalmazások
 • Korszerű informatikus könyvtáros ismeretek
 • Járművezetői engedély kategória:  B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • helyismeret
 • a könyvtárosi munkafolyamatok teljeskörű ismerete
 • kiváló szintű kreativitás, kézműves technikák ismerete
 • saját autó

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • önállóság (alap)
 • kommunikációs készség (alap)
 • együttműködés (alap)
 • elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • adatkezelési nyilatkozat
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.15. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján az intézmény vezetője dönt a kinevezésről. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.06.26. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.orbottan.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.03.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.23.