Állás: könyvtáros

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 22.

Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gyermek és felnőtt könyvtári szolgáltatások ellátása (olvasószolgálati tevékenység, tájékoztatás), állománygondozás-karbantartás, állománygyarapítás-, apasztás, állomány-ellenőrzési feladatok, könyvtárhoz kapcsolódó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok ellátása, részvétel a művelődési ház egyéb feladataiban

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, könyvtáros vagy informatikus könyvtáros,
 • Szakirányú főiskolai végzettség, a 2/1993 (I.30.) MKM rendelet mellékletének "Könyvtáros" munkakörre vonatkozó G besorolás
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Szikla integrált könyvtári rendszer ismerete
 • B kategóriás jogosítvány
 • Magyar állampolgárság és büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • Jó kommunikációs készség, helyismeret
 • Hasonló munkakörben megszerzett szakmai tapasztalat
 • A könyvtárosi munkafolyamatok teljes körű ismerete
 • Kiváló szintű kreativitás, kézműves technikák ismerete
 • Precizitás, pontosság
 • Kiváló szintű csapatmunka
 • Önálló problémamegoldó készség
 • Saját autó

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • fényképes önéletrajz
 • motivációs levél
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy postai feladóvevény másolata, mely igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végzethető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács-Sánta Ágnes intézményvezető nyújt, a 06-28/360-389 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4939/2019 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros. 
 • Személyesen: Takács-Sánta Ágnes intézményvezető, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 48. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján az intézmény vezetője dönt a kinevezésről. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.orbottyan.hu - 2019. november 4.
 • www.orbottyanimuvelodesihazeskonyvtar.hu - 2019. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyanimuvelodesihazeskonyvtar.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyanimuvelodesihazeskonyvtar.hu honlapon szerezhet.