Álláspályázat: karbantartó

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 10.

Az Őrbottyáni Gamesz a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet karbantartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Őrbottyáni Önkormányzat közigazgatási területén zöldfelületek, útfelületek, egyéb műtárgyak és intézményi épületek karbantartása, eszközök, berendezések javítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakmunkásképző intézet,
 • magyar állampolgárság
 • egészségügyi alkalmasság,
 • erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • középfokú képesítés, érettségi bizonyítvány,
 • kisgépkezelői jogosultság
 • láncfűrésszel végzett fakivágásban jártasság
 • egyéb gépkezelői jogosultság
 • gépi fűkaszálásban szerzett jártasság
 • "B" kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló postai feladóvevény másolata
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a pályázatot elbírálók általi megismeréséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajszner Paulina nyújt, a 0670/3999755 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Gamesz címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5652/2022 , valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.

vagy

 • Elektronikus úton Lajszner Paulina részére a lajszner.paulinaarterieskikacorbottyan.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Lajszner Paulina, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak minden megfelelő pályázatok alapján a kinevezéséről az Őrbottyáni GAMESZ igazgatója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2022. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.