Álláspályázat: karbantartó (7 fő)

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.

Az Őrbottyáni GAMESZ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 7 fő karbantartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Őrbottyáni Önkormányzat közigazgatási területén zöldfelületek, útfelületek, egyéb műtárgyak és intézményi épületek karbantartása, eszközök, berendezések javítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • egészségügyi alkalmasság
 • bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyéb gépkezelői jogosultság
 • láncfűrésszel végzett fakivágásban jártasság
 • "B" kategóriás gépjárművezetői engedély
 • kisgépkezelői jogosultság
 • gépi fűkaszálásban szerzett jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • egészségügyi alkalmasság igazolása
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló postai feladóvevény
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. április 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajszner Paulina nyújt, a 06-28/360-044/5 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni GAMESZ címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 297-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 7 fő karbantartó.
 • Személyesen: Previák András, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a kinevezésről az Őrbottyáni GAMESZ igazgatója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásban tájékoztatást kapnak A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítését nem vállalja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2018. március 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.