Álláspályázat: jegyzői referens

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31. 00:00

Az Őrbotyáni Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében jegyzői referens munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A jegyző és aljegyző munkájának teljes körű támogatása, az általa igényelt dokumentumok összegyűjtése, rendszerezése, tárolása. Okiratok szerkesztése, szabályzatok, szerződések és döntés előkészítési dokumentumok előkészítése, hivatali adminisztrációs feladatok ellátása. Közreműködik képviselő - testületi előterjesztések előkészítésében. Részt vesz a jegyzőhöz intézett bejelentések ügyintézésében.

Betöltendő állás szakmacsoportja: adminisztráció

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): ügyviteli

Betöltendő állás jogviszonya: közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Őrbottyán

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázat benyújtásának módjai: - Postán (Cím: Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.) - Elektronikus úton: humánpolitikai ügyintéző email címére: - Személyesen: Gállné Mezősi Szilvia jegyző, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. A jogállásra, illetmények megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Próbaidő 6 hónap. A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Jog, Jogi asszisztens képesítés

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Közigazgatási alapvizsga

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)
 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Szervezőkészség, koordináció (ügyintézői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.07. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.orbottyan.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.06.12.