Álláspályázat: igazgatási ügyintéző

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.05.

Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében igazgatási ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Titkársági, szervezési feladatok, ügyiratkezelés: e-mailek és telefonok kezelése, ügyfelek tájékoztatása, fogadása, iratok iktatása, ügyiratok postázása. A hivatali vezetés napi munkájának támogatása, irodai adminisztrációs feladatok ellátása; ügyiratok kezelése, irattovábbítási, irattározási, elektronikus ügyintézési feladatok ellátása; határidők nyomon követése, betartása; levelek és más dokumentumok megfogalmazása, közreműködés adatgyűjtésben, adatfeldolgozásban. Elektronikus és papíralapú dokumentumok kezelése (címlisták, levelezés, gépelés, fénymásolás, szkennelés, iktatás és archiválás). Közterület-használati ügyek intézése, engedélyek kiadása. Választással, népszavazással kapcsolatos feladatok ellátásában való részvétel. Ellátja mindazokat a feladatokat, mellyel a polgármester vagy a jegyző esetenként megbízza. Közreműködik a testületi és bizottsági anyagok adminisztrációs munkák ellátásában és az ülések jegyzőkönyveinek elkészítésében.

Betöltendő állás szakmacsoportja: adminisztráció

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): ügyviteli

Betöltendő állás jogviszonya: közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan, 40 óra, általános, teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Őrbottyán

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtásának módjai: - Postán (Cím: Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.) - Elektronikus úton: hivatal központi email címére: - Személyesen: Gállné Mezősi Szilvia jegyző, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. A jogállásra, illetmények megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Próbaidő 6 hónap. A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, általános programok és képzések, m.n.s., érettségi

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:
 • Dokumentumkezelő-iktató - Haladó szint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Hatékony munkavégzés (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)
 • Digitális és IKT kompetenciák (ügyintézői)
 • Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.05. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.14. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.orbottyan.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.17.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.06.16.