Álláspályázat: humánpolitikai ügyintéző

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 14.

Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet humánpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

Ellátandó feladatok: Az önkormányzati intézmények személyi állományával kapcsolatos személy- és munkaügyi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Jogviszony létesítéssel, megszüntetéssel, előmenetellel kapcsolatos ügyintézés. Vagyonnyilatkozatok teljes körű ügyintézése. Munkaügyi nyilvántartások vezetése, KIRA illetményszámfejtő program alkalmazása. Helyettesítések, juttatások, képzések, szakmai továbbképzések, munkáltatói igazolások, távollét jelentések.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati vagy gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés,,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • személy- és munkaügyi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alap- és szakvizsga, közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz az összes munkahely pontos adatainak feltüntetésével
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
 • motivációs levél,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló irat)
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárása lefolytatását vállalja,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a pályázatot elbírálók általi megismeréséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat a 6 hónapos próbaidő vállalásáról .

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gállné Mezősi Szilvia jegyző nyújt, a 0628360044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6856/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton Kovácsné Papp Erzsébet részére a papp.erzsebetarterieskikacorbottyan.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Gállné Mezősi Szilvia jegyző, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2022. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.