Állás: élelmezésvezető

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 7.

Az Őrbottyáni GAMESZ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet élelmezésvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodai és iskolai gyermekétkeztetési, valamint szociális étkeztetési feladatokat ellátó konyhán az élelmezésvezetői feladatok teljeskörű ellátása. HACCP rendszer működtetése. Étlap-, étrend és nyersanyagkiszabati ív összeállítása, nyersanyag megrendelés és kiadás, raktárkészlet vezetése, konyhai dolgozók irányítása, térítési díjak beszedése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés, élelmezésvezető,
 • gyermekélelmezésben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • ECDL vizsga
 • egészségügyi alkalmasság igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önálló munkavégzés
 • kiváló feladat és problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szoboszlai Józsefné élelmezésvezető nyújt, a 06-28/360-527 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Gamesz címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1924/2018 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
 • Személyesen: Previák András GAMESZ igazgató, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a kinevezésről az Őrbottyáni GAMESZ igazgatója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.