Álláspályázat: bölcsődei dajka

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15.

Az Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet bölcsődei dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Bölcsődében végzendő technikai, takarítási feladatok ellátása, mosogatás. A kisgyermeknevelő munkájának segítése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet,
 • egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • középiskola/gimnázium,
 • szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság,
 • csapatmunkára való képesség,
 • pontosság,,
 • gyermekszeretet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott önéletrajz,
 • iskolai végzettséget/ képesítést igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány:
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláh Barbara Bölcsődevezető nyújt, a 0628360044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4033/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei dajka.
 • Személyesen: Oláh Barbara Bölcsődevezető, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkező pályázatok alapján kiválasztás, majd személyes meghallgatás történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy csak azokat a pályázókat hallgassa meg, akiket a benyújtott pályázati anyag alapján alkalmasnak ítél meg a munkakör betöltésére. A pályázó az eredményről írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.orbottyan.hu - 2021. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu