Álláspályázat: dajka

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 26.

Őrbottyáni Napsugár Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő dajkai munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. A 1.ajtó

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: dajkai feladatok elvégzése

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 általános,
  • önéletrajz, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • középfokú képesítés, dajkai végzettséget igazoló bizonyítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz, dajkai végzettséget igazoló bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Szalai Katalin nyújt, a 06-70/382-6222, 06-70/4533114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 235/2020 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő Dajkai;
  • Elektronikus úton Balázsné Szalai Katalin részére a orbottyaniovoda2020arterieskikacgmail.com e-mail címen keresztül;
  • Személyesen: Balázsné Szalai Katalin, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. A 1.ajtó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Őrbottyán Város honlapja - 2020. augusztus 11.
  • Őrbottyáni Napsugár Óvoda honlapja - 2020. augusztus 11.