Álláspályázat: dajka

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 13.

Az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő dajkai munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: dajkai feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 általános,
  • büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • középfokú képesítés,
  • dajkai végzettséget igazoló bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. június 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Szalai Katalin nyújt, a 06-28/563-285, 06-70/4533114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 122/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő Dajkai .
  • Elektronikus úton Balázsné Szalai Katalin részére a napsugaroviarterieskikacfreemail.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Balázsné Szalai Katalin, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Őrbottyán Város Honlapja - 2019. május 21.
  • Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda honlapján - 2019. május 27.
  • Hírmondó - 2019. június 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyaniovoda.hu honlapon szerezhet.