Álláspályázat: családsegítő

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.25.

Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében családsegítő munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., valamint végrehajtási rendeleteik szerinti családsegítői feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Őrbottyán

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtásának módjai: - Postán (Cím: Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat, 2162 Őrbottyán, Fő út 101.) - Elektronikus úton: intézményvezető email címére: - Személyesen: Kerényiné Probocskai Zita intézményvezető, 2162 Őrbottyán, Fő út 101. Telefonon érdeklődni Kerényiné Probocskai Zita intézményvezetőnél lehet a 0670/4889883-as telefonszámon lehet. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés: 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális munka és tanácsadás, Főiskola, a 15/1998. ( IV.30.) NM rendelet által előírt szakképesítés a családsegítő munkakör betöltéséhez

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása: saját gépjármű, vezetési tapasztalat

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök: Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Pszichés terhelhetőség (alap)
 • Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)
 • Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.25. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra. Szükséges + nyilatkozat az 1997. évi XXXI.tv. 10/A § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.28. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.01.