Álláspályázat: ápoló/gondozó

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 15.

Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet ápoló/gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 101.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 74-80. §-ában meghatározott idősek nappali ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, szociális végzettség, égészségügyi végzettség,
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. melléklete által meghatározott végzettség, elsősorban szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó vagy ápoló/szakápoló végzettség,
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség,
 • Magyar állampolgárság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kiváló problémamegoldási képesség,
 • önállóság,
 • "B" kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést igazoló dokumentum másolata
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a pályázatot elbírálók általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Muzsay Márta intézményvezető nyújt, a +3670/4889884 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 101. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1452/2021 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló/gondozó.
 • Személyesen: Muzsay Márta intézményvezető, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 101.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat akkor érvényes, ha a formai és tartalmi feltételeknek megfelel. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázattal rendelkező pályázók kapnak lehetőséget a személyes meghallgatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója érvényes pályázatok esetén is fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.orbottyan.hu - 2021. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.