Közérdekű adatok

Általános közzétételi lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

http://orbottyan.hu/hu/elerhetosegek_kapcsolat

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

http://orbottyan.hu/hu/kepviselo_testulet_orbottyan

 1. Felügyelt közfeladatot ellátó szervek
 
 1. Gazdálkodó szervezetek

 

 1. Közalapítványok

--

 1. Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe

a lap neve: Őrbottyáni Hírmondó

kiadó: Őrbottyán Város Önkormányzata

felelős szerkesztő: Németh Gábor

nyomdai előkészítés: Arteries Studio Kft.

nyomdai munka: Pauker Nyomdaipari Zrt.

ISSN: 1789-7955

 1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
 
 1. Költségvetési szervek
 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 
 1. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
 1. Közszolgáltatások
 1. A szerv nyilvántartásai
 1. Döntéshozatal, ülések

http://www.orbottyan.hu/hu/meghivok_eloterjesztesek

 1. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
 1. Pályázatok
 

III. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.2. Költségvetések, beszámolók

 

3.3. Működés

A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 

Támogatások

 

Közbeszerzések

 

3.4. 5 millió forintot elérő vagy meghaladó szerződések