Felhívás javaslattételre

Őrbottyán Város Önkormányzata kitüntető címeinek adományozására

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Lakosság és a civil szervezetek figyelmét, hogy Őrbottyán Város Önkormányzata által alapított Őrbottyán Város Díszpolgára, Őrbottyánért Díj és Jó tanuló és jó sportoló Díj kitüntető címekre

2022. március 31. napjáig

adhatják be javaslatukat a címenként részletezett leírás szerint.

A javaslattétel Őrbottyán Város polgármestere részére az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal címére (2162 Őrbottyán, Fő u. 99.), vagy elektronikus úton az önkormányzat központi e-mail címére ()  írásban nyújtható be.

A javaslatnak valamennyi esetben tartalmaznia kell a kitüntetésre ajánlott személy nevét, lakcímét, vagy az ajánlott közösség elnevezését, székhelyét, képviselőjének nevét, valamint az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását.

Az Őrbottyán Város Díszpolgára cím és az Őrbottyánért Díj posztumusz is adományozható.

Őrbottyán Város Díszpolgára cím

Az Őrbottyán Város Díszpolgára cím magyar vagy külföldi állampolgárnak adható azzal, hogy külföldi állampolgárnak a Képviselő-testület öt éves megbízatása alatt csak egyszer adományozható a díszpolgári cím. Ha a díszpolgári cím adományozása nem magyar állampolgár részére történik, a díszpolgári oklevelet a díszpolgár anyanyelvére le kell fordítani. Díszpolgári címből évente legfeljebb 1 db kitüntetés adható. E címmel kitüntetett személynek a polgármester oklevelet és a település címerével ellátott, 1,5x1 cm méretű ovális arany pecsétgyűrűt ad át.

Őrbottyánért Díj

Az Őrbottyánért Díj azon természetes személynek vagy közösségnek adományozható, aki vagy akik Őrbottyánért maradandót alkottak, illetve kiemelkedő tevékenységet végeztek. A kitüntetést egy személy vagy közösség csak egyszer kaphatja meg.  Évente 3 db Őrbottyánért Díj adható. E díjjal a kitüntetett személynek vagy közösségnek a polgármester oklevelet és nettó 40.000 Ft pénzjutalmat ad át.

Jó tanuló és jó sportoló Díj

A Jó tanuló és jó sportoló Díj annak a 24. életévét be nem töltött, őrbottyáni lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személynek adható, akinek a jelölés időpontjában

  1. tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll,
  2. bizonyítványában vagy leckekönyvében 4-es osztályzatnál gyengébb jegy nem szerepel és
  3. megyei sportversenyen 1-3. helyezést vagy országos sportversenyen 1-10. helyezést ért el.

A tanulmányi eredményt és a sportteljesítményt a jelölést megelőző egy éves időszakra vonatkozóan kell vizsgálni. A tanulmányi eredményt az iskola által kiállított dokumentummal lehet igazolni. A címmel díszoklevél és 10.000 Ft értékű ajándékutalvány jár.

A kitüntetéseket minden évben ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

Szabó István
polgármester