Ügyrendi bizottság

2019. évi munkaterv, meghívók, jegyzőkönyvek

Meghívók, jegyzőkönyvek

2019. január 24.

2019. február 13.

2019. február 19.

  • Meghívó az Ügyrendi Bizottság 2019. február 19-i ülésére [pdf]

    Napirend: az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2019. évi illetménykiegészítése, Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2020-2022. évekre, Őrbottyán Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése, az Ügyrendi Bizottság 2018. évi beszámolója, az alpolgármester 2018. évi beszámolója, beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról, Őrbottyán, 277 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan átminősítési kérelmének elbírálása

2019. március 19.

  • Meghívó a Ügyrendi Bizottság 2019. március 19-i ülésére [pdf]

    Napirend: Őrbottyáni Polgárőr Egyesület, Vízkorlátozási Intézkedési Terv, feladat-ellátási szerződés, Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat, fogorvosi ügyelet, intézményi térítési díj, ingatlan ügyek, részvétel önkormányzati társulás munkájában

2019. április 16.

2019. május 21.

  • Meghívó az Ügyrendi Bizottság 2019. május 21-i ülésére [pdf]

    Napirend: Őrbottyán, külterület 0199 hrsz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele, az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról, az Őrbottyán név felvételéről és használatáról szóló rendelet megalkotása, névhasználati kérelem elbírálása

2019. szeptember 19.