Ügyrendi bizottság

2017. évi munkaterv, meghívók, jegyzőkönyvek

Meghívók, jegyzőkönyvek

2018. január 23.

  • Meghívó az Ügyrendi Bizottság 2018. január 23-i ülésére [pdf]

    Napirend: a közmeghallgatás és Várospolitikai Fórum időpontjának és napirendjének meghatározása, 2018. évi igazgatási szünet elrendelése, az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, Önkormányzati rendelet alkotása a szociális gondoskodás helyi szabályairól, az Ügyrendi Bizottság 2018. évi munkaterve

2018. február 22.

  • Meghívó az Ügyrendi Bizottság 2018. február 22-i ülésére [pdf]

    Napirend: a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2018. évi illetménykiegészítése, az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2019-2021. évekre, az Önkormányzat 2018. évi költségvetése, a 2017. évi költségvetés módosítása, az alpolgármester 2017. évi beszámolója, a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet alkotása, beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról, az Ügyrendi Bizottság 2017. évi beszámolója

2018. március 22.

2018. május 22.

  • Meghívó az Ügyrendi Bizottság 2018. május 22-i ülésére [pdf]

    Napirend: az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület kérelme a Béke utca 11. szám alatt található ingatlan használatbavételére, az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról, a közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása. önkormányzati rendelet alkotása az egészségügyi alapellátási körzetekről, fogorvosi praxisjog elidegenítésével összefüggő előszerződés megkötése

2018. június 20.

2018. szeptember 20.

2018. október 24.

2018. november 20.

2018. december 11.