Ügyrendi bizottság

2017. évi munkaterv, meghívók, jegyzőkönyvek

Meghívók, jegyzőkönyvek

2017. január 17.

 • Meghívó az Ügyrendi Bizottság 2017. január 17-i ülésére [pdf]

  Napirend: a 2016. évi költségvetés módosítása, a közmeghallgatás és Várospolitikai Fórum időpontjának és napirendjének meghatározása, a 2017. évi igazgatási szünet elrendelése, a civil szervezetek támogatása, „Civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázat kiírása, az Ügyrendi Bizottság munkarendjének elfogadása, valamint - zárt ülés keretében - szociális célú lakás bérleti szerződése.

2017. február 21.

 • Meghívó az Ügyrendi Bizottság 2017. február 21-i ülésére [pdf]

  Napirend: az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosítása, az Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2018-2020. évekre, az Önkormányzat 2017. évi költségvetése, a Polgármesteri Hivatal 2016. évi beszámolója, az alpolgármester 2016. évi beszámolója, az Ügyrendi Bizottság 2016. évi beszámolója, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2017. évi illetménykiegészítése, önkormányzati rendelet alkotása a talajterhelési díjról, a közterületek elnevezésének és a há

2017. március 21.

2017. április 18.

2017. május 23.

2017. június 21.

2017. szeptember 19.

 • Meghívó az Ügyrendi Bizottság 2017. szeptember 19-i ülésére [pdf]

  Napirend: Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat létrehozása, az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat szakmai programjának elfogadása, Őrbottyán Községi Sportegyesület névhasználati kérelme, az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről rendelet módosítása, valamint a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció 2016. évre vonatkozó értékelése.

2017. október 19.

 • Meghívó az Ügyrendi Bizottság 2017. október 19-i ülésére [pdf]

  Napirend: a civil szervezetek támogatása „Civil szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázat kiírása, a Csendítő Néptáncegyüttes névhasználati kérelme, Őrbottyán és Kisnémedi Települések Köznevelési Társulása Társulási Megállapodásának és a fenntartott intézmény alapító okiratának módosítása.

2017. október 25.

2017. november 21.

 • Meghívó az Ügyrendi Bizottság 2017. november 21-i ülésére [pdf]

  Napirend: Ellátási szerződés kötése az Ágacska Családi Bölcsődével, közterületi térfigyelő rendszer átalakítása és bővítése, sebességmérő tábla és kamerával ellátott sebességmérő táblák kiépítése, feladat-ellátási szerződés kötése Vácduka Község Önkormányzatával, a helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elfogadása – az egyeztetési szakasz lezárása, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötések engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások díjairól szóló re

2017. december 5.