Ügyrendi bizottság

2015. évi munkaterv, meghívók, jegyzőkönyvek

Jegyzőkönyvek

 • Az Ügyrendi Bizottság 2015. január 20-i ülésének jegyzőkönyve [pdf]

  Napirend: az Ügyrendi Bizottság munkatervének elfogadása, a közbeszerzési szabályzat elfogadása, a közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása, a 2015. évi igazgatási szünet elrendelése, idősek nappali ellátására elvi megállapodás megkötése, a Kvassay Jenő Általános iskola tanteremhiányának kezelése, önkormányzati beruházások megvalósítása útépítési érdekeltségi hozzájárulás igénybevételével, önkormányzati beruházások megvalósítása a magánszféra bevonásával, a sportpálya helyiségének bérbeadása, valamint az portpálya helyiségének bérbeadása.

 • Az Ügyrendi Bizottság 2015. február 17-i ülésének jegyzőkönyve [pdf]

  Napirend: a civil szervezetek támogatási rendszerének átalakítása, pályázati kiírás az Őrbottyáni Hírmondó kiadására, a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása, az Önkormányzatának 2015-2019 közötti időszakra szóló gazdasági programja, önkormányzati rendelet alkotása a szociális ellátásokról, pályázati tanácsadói szolgáltatás igénybevételére történő pályázati kiírás, a Polgármesteri Hivatal 2014. évi beszámolója, az alpolgármester 2014. évi beszámolója, valamint az Ügyrendi Bizottság 2014. évi beszámolója.

 • Az Ügyrendi Bizottság 2015. március 17-i ülésének jegyzőkönyve [pdf]

  Napirend: a Váci Rendőrkapitányság – Őrbottyáni Rendőrőrs beszámolója a 2014. évről, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója a 2014. évről, önkormányzati rendelet alkotása a közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának szabályairól, valamint a mezei őrszolgálat létrehozása.

 • Az Ügyrendi Bizottság 2015. április 21-i ülésének jegyzőkönyve [pdf]

  Napirend: a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása, az ITT társulási megállapodás jóváhagyása, közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, pályázatíró - tanácsadó igénybevételére közbeszerzési eljárás lefolytatása, csatorna-beruházás során keletkezett, adótitoknak minősülő adatok adótitok alóli felmentés adása.

 • Az Ügyrendi Bizottság 2015. május 19-i ülésének jegyzőkönyve [pdf]

  Napirend: az Önkormányzat és intézményeinek 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálata, az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról, valamint a Kvassay Jenő Általános Iskola további működtetése.

 • Az Ügyrendi Bizottság 2015. június 16-i ülésének jegyzőkönyve [pdf]

  Napirend: megbeszélés az ún. nyitott iskolaudvarról, az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása, önkormányzati rendelet alkotása a helyi közművelődésről, a Bartók Béla utcai sporttelep gondnokolása, működtetése, klub helyiség hasznosítása, valamint a Bartók Béla utcai sportpályán lévő épület helyiségének büfé üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása.

 • Az Ügyrendi Bizottság 2015. szeptember 22-i ülésének jegyzőkönyve [pdf]

  Napirend: Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának módosítása, a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán szervezeti és működési szabályzatának módosítása, Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet alapítása, egészségközpont megvalósítása magánszféra bevonásával.