Álláspályázat: település-üzemeltetési ügyintéző

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23.

Az  Őrbottyáni GAMESZ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet település-üzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: általános adminisztratív irodai feladatok ellátása. A GAMESZ igazgató napi munkájának támogatása. Az intézmény munkájával kapcsolatos nyilvántartások pontos, precíz vezetése. Levelezés és postázás lebonyolítása, ügyfelek fogadása. Munkatársak munkájának segítése és támogatása. Zavartalan titkári-ügyintézői ügymenetet biztosító adminisztratív tevékenység kialakítása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés,
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) World, Excel, PP, levelezőrendszerek ismerete
 • egészségügyi alkalmasság
 • nagyfokú önállósság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • emelt szintű szakképesítés, irodai, ügyviteli, asszisztensi végzettség
 • pénzügyi szakképesítés
 • műszaki szakképesítés
 • főiskolai, egyetemi végzettség

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • önálló, precíz munkavégzés
 • jó kommunikációs, kapcsolatépítő- és fenntartó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • képesítést, végzettséget igazoló iratok másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló postai feladóvevény

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajszner Paulina nyújt, a 06-28/360-044/5 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni GAMESZ címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 761/2018 , valamint a munkakör megnevezését: település-üzemeltetési ügyintéző.
 • Személyesen: Previák András, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályzati kiírásnak mindenben megfelelő páylázatok alapján a kinevezésről az Őrbottyáni GAMESZ igazgatója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2018. március 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.