SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁS

Megkezdődik a váci szennyvíztisztító telep szennyvíziszap hasznosításának fejlesztése

A Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós finanszírozással valósul meg "A váci szennyvíztisztító telep szennyvíziszap hasznosításának fejlesztése" című KEHOP-5.1.3.-17-2017-00001 azonosítószámú projekt, amelynek köszönhetően 2019. év végére befejeződik a telep iszap- és gázvonali fejlesztése. A beruházás hozzájárul az érintett környezet megóvásához, a megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. A projektet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében 404 millió forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával valósítja meg a DMRV Zrt.

A szennyvíztisztító-telepi fejlesztés célja egyrészről a szennyvíztisztító telepen keletkező iszapok mennyiségének csökkentése, másrészről a keletkező, magas metán tartalmú biogáz gazdaságos hasznosítása. A váci szennyvíztisztító telep iszap- és gázvonali fejlesztésével megújuló alapú villamos energia termelése és METÁR rendszeren keresztül történő értékesítése valósul meg.


A villamos energiát gázmotor-generátor egységek állítják majd elő. Működésük során jelentős mennyiségű hőenergia is keletkezik, amely a rothasztók fűtésére fordítható. A villamos energia értékesítéséből, illetve a hőenergia telephelyen belüli hasznosításából (földgáz fogyasztás kiváltásából) adódóan a telephely összességében számottevő gazdasági haszonra tehet szert. Az energiatermelő rendszer megbízható, folyamatos, energetikailag hatékony és gazdaságos működéséhez azonban elengedhetetlenül szükségesek
a tervezett iszapvonali kialakítások.


A fejlesztéssel 0,8 MW megújuló villamosenergia kapacitás biztosítására nyílik lehetőség, az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése várhatóan 100.760,62 tonna CO2 egyenérték lesz. A megújuló energiaforrásból 13.579,14 GJ/év energiamennyiség állítható elő. A beruházás hazánk megújuló energiatermelési, primer energia felhasználás-csökkentési, energiahatékonysági, üvegházgáz-kibocsátási, valamint energiafüggetlenségi célkitűzéseit egyaránt szolgálja. A projekt hatására a környéken keletkező szennyvíziszapok és szerves hulladékok kezelése (energetikai hasznosítás keretében) a környezet terhelése nélkül, megnyugtató, ellenőrzött módon oldódik meg.

A kivitelezési munkák várhatóan 2019. december végéig tartanak, a projekt lezárására 2020. február végén kerül sor.


A projektről további információk a www.dmrvzrt.hu weboldalon érhetők el.