2016. évi bizottsági anyagok

Munkaterv, meghívók, jegyzőkönyvek

 • A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2016. évi munkaterve [pdf]

  A 2015. évi költségvetés módosítása, a Bizottság 2016. évi munkaterve, az Önkormányzat 2016. évi költségvetése, az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2017-2019. évekre, a Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója, az alpolgármester 2015. évi beszámolója, a Bizottság 2015. évi beszámolója, a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása, a civil szervezetek támogatása, a Harangok Napja programjának elfogadása, zárszámadás az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról, az Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi belső e

Meghívók, jegyzőkönyvek

2016. január 20.

 • Meghívó a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2016. január 20-i ülésére [pdf]

  Napirend: a közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása, a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása, Őrbottyán Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadása, a közterületek használatáról és a település környezetvédelméről és köztisztaságáról szóló rendelet módosítása, az adományozható elismerésekről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása, vasúti töltéskő kétlépcsős osztályozására kivitelező kiválasztása, a Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolása, valamint a Bizottság 2016. évi munkaterve.

2016. február 24.

 • Meghívó a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2016. február 24-i ülésére [pdf]

  Napirend: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2015. évi beszámolója, vagyonkezelési szerződés létesítése, a település környezetvédelméről és köztisztaságáról szóló rendelet módosítása, az Önkormányzat 2016. évi költségvetése, az önkormányzati bevételek és fizetési kötelezettségek megállapítása, a köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítése, valamint a művelődési házak fejlesztési terve.

2016. március 23.

2016. április 20.

2016. május 18.

 • Meghívó a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2016. május 18-i ülésére [pdf]

  Napirend: az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról, az Önkormányzat és intézményei 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés, beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról, a nyári táborok támogatása, a DECA-Ultratriatlon verseny támogatása, valamint az önkormányzati gépbeszerzésre irányuló 2016. évi közbeszerzési eljárás.

2016. május 25.

2016. június 21.

2016. június 24.

2016. július 11.

2016. szeptember 9.

2016. szeptember 21.

2016. október 19.

2016. november 2.

2016. november 23.

2016. november 30.

2016. december 7.