2015. évi bizottsági anyagok

Munkaterv, jegyzőkönyvek

Jegyzőkönyvek

 • A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2015. január 20-i ülésének jegyzőkönyve [pdf]

  Napirend: a Bizottság 2015. évi munkaterve, a közbeszerzési szabályzat módosítása, a közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása, a Kvassay Jenő Általános iskola tanteremhiányának kezelése, az önkormányzati beruházások megvalósítása útépítési érdekeltségi hozzájárulás igénybevételével, önkormányzati beruházások megvalósítása a magánszféra bevonásával, valamint a sportpálya helyiségének hasznosítása.

 • A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2015. február 17-i ülésének jegyzőkönyve [pdf]

  Napirend: a civil szervezetek támogatási rendszerének átalakítása, a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása, az Önkormányzat 2015-2019 közötti időszakra szóló gazdasági programja, rendelet alkotása az Önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról, az önkormányzati beruházások megvalósítása a magánszféra bevonásával, valamint pályázati szolgáltatás igénybevételére történő pályázati kiírás.

 • A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2015. április 21-i ülésének jegyzőkönyve [pdf]

  Napirend: az őrbottyáni közterületek névváltozásáról és számozásáról, a nyári táborok támogatása, a csatorna-beruházás során keletkezett, adótitoknak minősülő adatok adótitok alóli felmentés adása, a Kvassay sírkert felújításának támogatása, valamint közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, pályázatíró –tanácsadó igénybevételére közbeszerzési eljárás lefolytatása.

 • A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2015. május 21-i ülésének jegyzőkönyve [pdf]

  Napirend: az Önkormányzat és intézményeinek 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés, beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról, a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtása, köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására pályázat benyújtása, az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról, az útépítéshez szükséges kővásárlás szabályainak megállapítása, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés pályázat, valamin

 • A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2015. június 15-i ülésének jegyzőkönyve [pdf]

  Napirend: az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása, a Bartók Béla utcai sporttelep gondnokolása, működtetése, klub helység hasznosítása, a Külterület 0114/11 hrsz. alatti ingatlan értékesítése, a Külterület 050/9 hrsz. alatti ingatlan haszonbérletbe adása, a Domb utca 305/4 hrsz. alatti ingatlan megvétele - temető területének bővítése, ITT- támogatási összeg felhasználásának módosítása, az utca átnevezések módosítása, valamint rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra pályázat benyújtása.