Pályázat - Óvodabővítés Őrbottyánban

Őrbottyán Város közel 140 millió forint támogatást nyert a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében kiírt „Nevelési intézmények fejlesztése” pályázaton, mely segítségével további önkormányzati forrásokkal kiegészítve 175 millió Ft értékű új épület létesült.

Kedvezményezett neve: 'Őrbottyán Város Önkormányzata' 
Projekt címe: 'Óvodabővítés Őrbottyán Nagyközségben' 
Szerződött támogatás összege: 140.000.000 Ft 
Támogatás mértéke: 95 % 

A projekt tartalmának bemutatása: 

Őrbottyán Város közel 140 millió forint támogatást nyert a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében kiírt „Nevelési intézmények fejlesztése” pályázaton, mely segítségével további önkormányzati forrásokkal kiegészítve 175 millió Ft értékű új épület létesült.

A pályázat keretében a Kismókus Óvoda új, tágas, három csoportszobás épülettel bővült, mely kiváltja az eddigi, leromlott állapotú, két csoportszobás épületet. 

·         nagyobb, tágasabb és korszerűbb csoportszobák,

·         akadálymentes épület,

·         szép nagy tornaszoba,

·         új játszóudvar,

·         orvosi szoba, 

·         logopédia, 

·         konyha, 

·         igény esetén további csoportszobákkal bővíthető.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2014. július 15.

A projekt azonosító száma: KMOP-4.6.1-11-2012-0047 

 

Átadó ünnepség

Óvodaavatással ünnepelt a város Szent István ünnepén

"Zsúfolásig megtelt a tér az új óvoda előtt az idei államalapítás ünnepén. Az idő is nagyon kegyes volt, az esőfelhőket elfújta a szél, ragyogó napsütésben a város országgyűlési képviselőjével együtt ünnepelhette államalapító királyunk szentté avatásának ünnepét augusztus 20-án.

Egyetlen olyan ősi ünnepünk ez, melyet még a diktatúrák idején sem mertek megszüntetni, legfeljebb átkeresztelték. A helyi dalárda énekei után Harrach Péter, a régió országgyűlési képviselője köszöntötte az egybegyűlteket. Megköszönte a meghívást és azt emelte ki Szent István életművéből, hogy egyensúlyt tudott teremteni az állandóság és a változás között. A változás a nyugati kereszténységhez való csatlakozás volt, valamint megszületett az az állam, mely intézményeivel keretet biztosított a megtelepedett Kárpát-medencei magyarságnak. István Imre fiához írt Intelmeiből kiemelte az előadó, hogy melyek azok az üzenetek, melyek mai napig sem veszítettek fontosságukból: a teremtett világ tiszteletét, a törvényszerűségek állandóságát. A fiataloknak szóló üzenet is ezer év óta ugyanaz: tiszteld őseid hitét, apád rendeletei legyenek mindig szemeid előtt, haladj mindig elődeid nyomában. Az idegeneket fogadd be, mert azok díszítik országunkat. Királyi tanácsodba ne ostoba pöffeszkedőket válassz, hanem bölcs, rátermett, vezetésre alkalmas megbecsülteket. Talán senki nem gyűjtötte össze ilyen gonddal a vezető erényeit: az irgalmasság, a türelem, a határozott erő, az alázatosság, a mértékletesség, a szelídség, a becsületesség. Ahogyan Szent István az állam megteremtésével közösséget alkotott, úgy kötelessége minden helyi vezetőnek megteremtenie a saját közösségét – zárta beszédét Harrach Péter.     

( ... )

Az ünnepi gondolatok után Cserepka András polgármester úr köszönetet mondott Harrach Péternek és feleségének, akik ezt a mai szolgálatot elvállalták és velünk örülnek a város büszkeségének, az új óvodának. Kiemelte, hogy a 2013. évi Harangok Napján is itt voltak mindketten és együtt ünnepeltek akkor is a várossal. 

Két nyugdíjba vonuló munkatársát tüntette ki a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester úr. Először Holy Ottónét szólította a színpadra, aki Közszolgálati Életmű-díjat kapott negyven éves óvodapedagógusi munkájáért. ( ... )  

Az ünnepség a Kismókus Óvoda átadásával folytatódott. A város új büszkeségét, az európai színvonalú, minden igényt kielégítő új óvodát Kós Mihály tervező álmodta és tervezte meg, Zámbó László felügyelte a beruházást. A pályázatot az Őrhegyi Consulting Kft. írta meg, és bonyolítja a beruházást a végéig, az elszámolásokig. Köszönet illeti Szekeres Klára projektfelelőst és tanácsadót, Kiszely Zoltánt, aki az önkormányzat részéről vett részt a beruházásban, valamint Szabó Krisztián közbeszerzési tanácsadót. „Szép munka volt, köszönet mindenkinek!” – mondta őszinte örömmel Cserepka András polgármester úr. 

Balázsné Szalay Katalin óvodavezető mondott köszönetet mind a fenntartó önkormányzatnak, mind az építőknek, hiszen határidőre úgy tudott az új óvoda felépülni, hogy közben a régiben nem állt le a munka. Méltó módon ünnepel ma a város ennek az új óvodának az átadásával, hiszen a várossá nyilvánítás első évfordulója is ma van. Büszkén számolt be arról, hogy ősztől tizennégy csoportban indul meg a munka és folyamatosan nő az óvodáskorúak létszáma, mellyel nem sok település dicsekedhet. A jól felszerelt, tágas, gyönyörű épületet az elmúlt hónapban belülről is barátságossá varázsolták az itt dolgozó óvónők és dajkák, hiszen „nem csak azért szeretjük, mert szép, hanem attól válik széppé, hogy szeretjük” – mondta meghatottan az óvodavezető. Ezután az óvoda lakóié, a kicsiké volt a színpad, akiknek a műsora mindig lenyűgözi a szülőket, nagyszülőket.

Ezután Harrach Péter vágta át a nemzeti színű szalagot és Cserepka András polgármester úrral hivatalosan is átadták a Kismókus Óvodát. Az érdeklődők végigjárhatták a termeket és gyönyörködhettek az új épületben. Ilyen körülmények között valódi öröm lesz itt a munka és a gyermekek kiváló indítást kaphatnak a későbbi küzdelmekhez. A bejáratnál nemzeti színű szalaggal átkötött cipót kapott mindenki ajándékba. 

Szabados István festőművész megajándékozta az új óvodát névadójának, egy kismókusnak a képével, mely jelképe lesz az intézménynek. Köszönet érte.

 

Baranyi Zitával, az Őrhegyi Consulting Kft. képviselőjével, a Kismókus Óvoda pályázatírójával és projekt menedzserével beszélgettünk az ünnepség előtt.

Hogyan indult ez a gyönyörű történet?

Az önkormányzat döntött úgy, hogy pályázatot nyújt be a „Nevelési Intézmények Fejlesztése” című, a Közép-Magyarországi Operatív Program keretein belül kiírt pályázati felhívásra, mellyel cégünket bízták meg. A pályázatot 2012-ben írtuk, nyertünk, s az építkezés 2013-ban indult el. A kiírás szerint három, egyenként huszonöt fő befogadására alkalmas terem készült el számos kiegészítő helységgel: tornaszobával, orvosi elkülönítővel, orvosi és logopédiai szobával, önálló konyhával valamint egy nevelői szobával.

Bővíthet-e az épület, hiszen a városban folyamatosan nő az óvodáskorúak létszáma?

Öt évig így fog működni a pályázat szerint, de a tetőteret úgy alakítottuk ki, hogy kétszer annyi gyermek befogadására is alkalmassá tehető az épület, tehát még három terem kialakítható.

Mennyibe került ez a csodás beruházás?

Az új óvoda épületének építési költsége 175 millió forint volt, melyhez a pályázat elnyerésével 120 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Emellett több, mint 20 millió forint összegben további kiegészítő támogatásokat sikerült megnyerni a projekt megvalósítására. Az önkormányzat a hiányzó összeget saját erőforrásból pótolta. 

Milyen nehézség merült fel az építés során?

A Sasad Építő Kft. végezte a kivitelezést, s a legnagyobb nehézség az volt, hogy az építkezés alatt a régi épületben az óvodai munka nem állt le, folyamatosan működött, tehát az építkezőknek figyelemmel kellett lenni az itt folyó nevelő munkára. A régi épületet csak júniusban bontották el, tehát a bontásra és az új tér kialakítására mindösszesen csak egy hónap maradt, de büszkén mondhatjuk, hogy rendben, határidőre elkészült minden.

Mi lesz még a hátralévő feladat Ön számára?

Jelenleg zajlik a projektzárás, az ünnepi átadás, ami mindig örömteli, majd a végső elszámolások. Valójában akkor lesz vége, amikor a gyerekek belakják az épületet és szerves részévé válik a településnek, amit szívből kívánok.

Szilágyi Erzsébet

Forrás: Őrbottyáni Hírmondó - 2014. szeptember