Állás: óvodapedagógus

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 10.

Az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógusi szak,

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Szalai Katalin nyújt, a 06-28/563-285, 06-70/4533114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 263/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Balázsné Szalai Katalin részére a napsugaroviarterieskikacfreemail.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Balázsné Szalai Katalin, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Őrbottyán Város honlapja - 2018. október 21.
  • Őrbottyán Napközi Otthonos Óvoda - 2018. október 24.
  • Hírmondó - 2018. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyaniovoda.hu honlapon szerezhet.