Műszaki irodavezető

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 29.

Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal

műszaki irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 63.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati beruházási, felújítási, műszaki feladatok ellátása, szerződések előkészítése. Beruházással, felújítással kapcsolatos Képviselő-testületi előterjesztések elkészítése. A településen folyó önkormányzati beruházások előkészítésében, lebonyolításában való részvétel, illetve adott műszaki feladat teljes koordinálása. Pályázatok, közbeszerzési eljárások műszaki előkészítésében, megvalósításában való részvétel. Építési Szolgáltatási Pont feladatainak ellátása. Építéshatósági feladatok ellátása. Műszaki Iroda munkájának irányítása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Műszaki Iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 2 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A Közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7) Kormányrendelet 1. számú melléklet 15. a) pont szerint előírt végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzatnál hasonló területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Beruházásban, kivitelezésben szerzett szakmai gyakorlat
 • Műszaki ellenőrzési tevékenység végzésére szóló jogosultság
 • Közútkezelői feladatok ellátásában szerzett tapasztalat
 • Mélyépítő mérnök, vagy közlekedésmérnöki szakképzettség
 • Elektronikus építési napló ismerete
 • B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs készség írásban és szóban,
 • együttműködés, kapcsolatteremtő készség,
 • megbízhatóság, precizitás,
 • döntésképesség,
 • kiváló konfliktuskezelés,
 • csapatmunkára való készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz
 • Iskolai végzettséget/képesítést igazoló bizonyítvány/oklevél másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gállné Mezősi Szilvia jegyző nyújt, a 06-28/360-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1179/2016 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki irodavezető.
 • Személyesen: Gállné Mezősi Szilvia jegyző, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 63.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtást követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.orbottyan.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 8.