Madárinfluenza

A főállatorvos országos zártan tartást rendelt el

Tájékoztatjuk az állattartókat, hogy az Országos Főállatorvos az 1/2017. számú határozatával a Magyarország területén található, valamennyi állattartóra vonatkozóan előírta, hogy a madárinfluenza-járvány intenzív terjedése miatt a baromfi csak zártan tartható, vagy amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. A madárhálóval lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie.

A leírt feltételek visszavonásig, illetve új feltételrendszer kihirdetéséig maradnak hatályban.

Amennyiben az állattartó e határozat rendelkezéseinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.

A Főállatorvos felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy amennyiben állományfelszámolásra kerülne sor és az állattartó nem tesz eleget a fenti kötelezettségének, abban az esetben nem részesülhet állami kártalanításban.

Kapcsolódó linkek:
Földművelésügyi értesítő 2017. január 27. [pdf]