Tájékoztató lótartók részére

Módosítva: 2018. július 10-én

Az alábbiakban azokat a kötelezettségeket ismertetjük, amelyek betartása elengedhetetlen, ha lovat tartanak. A kötelezettségek teljesítésének elmulasztása állattenyésztési és élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabását vonja maga után.

I. Regisztrációs kötelezettség:

Az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani minden olyan tartási helyet, illetve tenyészetet, ahol legalább egy lóféle állatot tartanak.

A tenyészet és a tartási hely Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentése a www.enar.hu honlapról letölthető űrlapokon a tartási hely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályán keresztül tehető meg.

II. Ló-azonosítási kötelezettség

A lovakat a jogszabályban meghatározott módon egyedi jelöléssel kell ellátni és részére lóútlevelet kell kiváltani.  

A lovak azonosítása és a lóútlevél kiváltása Főváros és Pest megye területén Abay Pál megyei lótenyésztési felügyelőnél (70/319-5716) kérelmezhető.

III. Állategészségügyi státusz vizsgálati kötelezettség

Minden fél évnél idősebb lónak kötelezően rendelkezni kell 3 éven belüli takonykórra és 3 éven belüli fertőző kevésvérűségre (FKV) vonatkozó negatív vérvizsgálati eredménnyel. Más tartási helyre, lósport rendezvényre szállított lovaknál a negatív FKV vérvizsgálati eredmény 1 éven belüli kell, hogy legyen. Lóversenyre, lósport rendezvényre szállított lovak tartási helyein az egész lóállománynak 1 éven belüli negatív FKV vérvizsgálati eredménnyel kell rendelkeznie.

A lovak vérvizsgálata szolgáltató állatorvos segítségével végeztethető el.

Bővebb információért forduljon kollégáinkhoz:

Váci Járási Hivatal ÉBÁO - 27/502-676

dr. Pallós Andrea hatósági állatorvos – 30/346-6789

Onika-Szvath Szilvia állattenyésztési felügyelő – 70/932-0525

Az önkéntesen jelentkező, lótartással foglalkozó gazdálkodó 2018. augusztus 31-ig még szankció nélkül tehet eleget regisztrációs, ló-azonosítási és állategészségügyi státusz vizsgálati kötelezettségének!

Összeállította: Pest Megyei Kormányhivatal ÉBFNTEF