Könyvtáros

Az őrbottyáni Művelődési Ház és Könyvtár könyvtáros munkatársat keres. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 10.

Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Könyvtári szolgáltatások ellátása (kölcsönzés, tájékoztatás), állománygondozás, könyvtárhoz kapcsolódó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok ellátása, részvétel az intézmény alapfeladatai közé tartozó rendezvények előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Szakirányú főiskolai végzettség, a 2/1993 (I.30) MKM rendelet mellékletének "Könyvtáros" munkakörre vonatkozó G besorolás
 • Szikla integrált könyvtári rendszer ismerete, hasonló munkakörben megszerzett, legalább 1 éves szakmai tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jó kommunikációs készség, helyismeret
 • Saját autó

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Fényképes önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy postai feladóvevény másolata, mely igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 10.

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 855-7/2016 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros. 
 • Személyesen: Takács-Sánta Ágnes intézményvezető, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 43. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján az intézmény vezetője dönt a kinevezésről. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.orbottyan.hu - 2016. május 11.
 • www.orbottyanimuvelodesihazeskonyvtar.hu - 2016. május 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyanimuvelodesihazeskonyvtar.hu honlapon szerezhet.