Kitüntetettek

2020-

 

2020. évben

 

Őrbottyán Város Díszpolgára

Kifor Dánielné

Őrbottyánért Díj

Könyvesi Csaba

Nyugdíjba vonulási Emléklap

Csik Istvánné

2021. évben

 

Őrbottyán Város Díszpolgára – posztumusz

Diamantné Bodák Ildikó

Őrbottyánért Díj

Szabó Gábor Ferenc

Nyugdíjba vonulási Emléklap

Kovács Sándorné

Nyugdíjba vonulási Emléklap

Piri Jánosné

Nyugdíjba vonulási Emléklap

Tóthné Ferencné

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Díszpolgára címet adományoz Kifor Dánielné részére.

Díszpolgári cím annak a személynek adományozható, aki települése érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely egyértelműen hozzájárult a település fejlődéséhez, értékei megóvásához, polgárai életkörülményeinek javulásához, a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt személye köztiszteletben áll.

Kifor Dánielné, született Kovács Katalin hatvan éve a teleülés kulturális életének egyik legmeghatározóbb alakja.

Élen jár a hagyományőrzésben, kulturális események szervezesében. Megálmodója és szervezője volt az éveken keresztül megrendezett lakodalmas felvonulásnak. Szintén hosszú éveken keresztül működő amatőr színjátszó csoport ötletgazdája és vezetője, a Hegedűs Géza Hagyományőrző Egyesület alapítója, a Tájház ötletgazdája és megvalósításának vezetője.

Rengeteg népművészeti ruha elkészítője, melyet számos őrbottyáni lakos, kicsik és nagyok egyaránt viseltek a település hagyományőrző rendezvényein.

A települési rendezvények állandó résztvevője és sok esetben szervezője. Céltudatos, pozitív személyiség, akire mindig lehet számítani, aki a rászorulókat is igyekezett mindig felkarolni. Kiemelkedően jó érzéke van a közösség építéséhez, egyben tartásához, melyet mindig kamatoztatott a település érdekében. A Római Katolikus egyházközösség oszlopos tagja. Zarándokutak, egyházi eseményekre történő csoportos utazások főszervezője.

Munkája és családja mellett rengeteg pénzt és energiát áldozott városunk kulturális és vallási életére. Mindig önzetlenül, a közösség érdekét szem előtt tartva végezte az önként vállalt feladatokat. Példamutató életével kiérdemli városunk díszpolgári címét. Mindezekért érdemesnek tartja Kiss László, őrbottyáni lakos, hogy Kifor Dánielné Őrbottyán Díszpolgára címben részesüljön.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyánért Díjat adományoz Könyvesi Csaba részére.

Könyvesi Csaba hetedik éve vezeti az általa ismételten éltere hívott Őrbottyáni Polgárőr Egyesületet. Személyében egy tősgyökeres helyi lakost tisztelhetünk, aki minden ízében őrbottyáni. Aki ismeri, tudja, hogy mindenben lehet rá számítani és igyekszik minden irányába támasztott elvásárnak megfelelni. Mindezt önzetlenül, a szabadidejéből teszi. Sokan nem tudják, hogy a polgárőrség nem eseti jelleggel végzett tevékenység, hanem komoly háttér-és koordinációs munka kell ahhoz, hogy működni tudjon. Ő végzi a közel 30 fős csapat havi vezénylését, új tagok felvételét, képzését. Folyamatos kapcsolatot ápol az országos és megyei szervezetekkel, a rendőrséggel, a közterület-felügyelettel. Pályázatokat ír, hogy a csapat felkészültebb, jobb felszereltséggel rendelkező egység lehessen. Szinte állandó, 24 órás telefonos ügyeletben van, hogy bármikor a lakosság rendelkezésére állhasson. Az összes városi rendezvény biztosításának lebonyolítása, megszervezése reá hárul. Valamint amellett, hogy vezeti a szervezetet, minden évben több, mint 300 órát tölt terepen, ezzel is példát mutatva az összes polgárőrnek. Amióta újra van a településen polgárőrség, a közbiztonsági mutatóink évről-évre javulnak. Jelentős szerepe van ebben a polgárősgének is, természetesen a rendőreink érdemeit nem elvéve. A két szervezet közötti példás együttműködés is kizárólag Könyvesi Csaba állhatatos munkáját dicséri. Mindezekért nem kap, de nem is vár el semmilyen ellenszolgáltatást. Őrbottyánért teszi, önzetlenül. Önzetlen segítőkészségéért, a közösségért, a településért végzett tevékenységéért jelöli az Őrbottyán Díjra Lévai Sándor őrbottyáni lakos.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nyugdíjba vonulási Emléklapot adományoz Csik Istvánné részére.

Anikó az óvodából tavaly novemberben ment nyugdíjba. Nyugdíjba vonulása alkalmából egy Zsoldos Imre idézettel szeretném köszönteni.

 „Száguldva vágtat, rohan az idő,

Sorra váltják egymást föl a hetek,

Minden nyár gyorsabb, mint az előző,

Az időnek nem mondhatsz „állj meg” – et…”

Repüljünk vissza egy kicsit az időben, s emlékezzünk az élete eddig megélt eseményeire! 1959-ben született Budapesten Basa Anikó néven. Gyermekkorát és iskolás éveit is Budapesten töltötte. Az egészségügyi szakközépiskola elvégzése után a Budapesti Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógusi szakán 1979-ben szerezte meg diplomáját. Első munkahelye, ahol 9 évet töltött, a Fővárosi Tanács VB. Óvoda és Nevelőotthona volt, óvónő-nevelő munkakörben. Itt zömében állami gondozott gyermekekkel foglalkozott, ahol a nevelés és oktatás mellett a szülőket is pótolnia kellett. Utána a Fővárosi Ingatlankezelő Vállalatnál helyezkedett el férjével együtt, mint tömbházfelügyelő. Itt 5 évet dolgozott, s ez alatt az idő alatt született meg István fia, és Anita lánya. Az első kisunokája Zoé, 3 éves, a 2. unokája Barnabás István tavaly született a család örömére. 1993-ban költöztek Őrbottyánba és 1994 januárja óta dolgozott óvodánkban. Egy évet a Gödör óvodában és 25 évet a Központi Óvoda falai között töltött. A gyermekeket a szépre, jóra, emberségre, egymás tiszteletére nevelte. Mindig arra törekedett, hogy a gyermekeiből, csoportjából jó közösséget alakítson ki. Nagyon fontosnak tartotta a stabil, biztos szokásrendszert, mely a gyermekeknek biztonságot ad. Nagy gondossággal, hozzáértéssel, következetesen, lelkiismeretesen, becsületesen végezte a munkáját.  A humorával mindig fel tudta vidítani a kollégákat, amire ebben a rohanó, stresszes világban nagy szükség volt.40 év munka után joggal mondhatja: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam.” Kívánunk Önnek jó egészséget, betegség nélküli, boldog nyugdíjas éveket családja körében.

Őrbottyán Város Önkormányzata posztumusz Őrbottyán Város Díszpolgára címet adományoz Diamantné Bodák Ildikó részére.

Ildikó 22 évet élt Őrbottyánban, 14 évet dolgozott óvodapedagógusként, 2017-től óvodavezető-helyettesként is, 2012 óta az óvodai alapítvány elnöke volt és közel 6 éven keresztül a Humánügyi Bizottság külsős tagjaként segítette az önkormányzat munkáját.

Hivatását nagyon komolyan vette, mérhetetlen szeretettel és szakmai tudással foglalkozott a rá bízott óvodásokkal. Mindig a gyerekek voltak a legfontosabbak számára, akik mosolygós, vidám egyéniségét szeretettel hálálták meg. Kiváló kommunikációs készsége és megértő, rugalmas hozzáállása segítette őt abban, hogy a szülőkkel is megtalálja a hangot. Kollégái segítőkész, pozitív szemléletű embernek ismerték, mindenkihez volt egy jó szava, felkarolta a kezdő óvodapedagógusokat és dajkákat. A számára kitűzött feladatokat mindig száz százalékban végezte el. Munkája pontos, kiszámítható, következetes, határozott és őszinte volt.

Az óvodai és önkormányzati rendezvények állandó résztvevője és szervezője volt, kreatív ötletekkel és tevékeny részvételével járult hozzá azok sikeres lebonyolításához. A közösségért végzett áldozatos és fáradhatatlan munkáját 2015-ben Év Asszonya címmel, 2016-ban Őrbottyánért Díjjal jutalmazták.

Úgy gondoljuk, példamutató élete, munkássága alapján méltán ismerhetjük el Őrbottyán díszpolgáraként. Őszintén sajnáljuk, hogy későn javasoljuk a kitüntető címre. Nagyon hiányzik nekünk.Őrbottyán Város Díszpolgára cím odaítélését javasolta Benedek Éva képviselő, Őrbottyán Város Önkormányzat Humánügyi Bizottságának elnöke, Balázsné Szalai Katalin óvodavezető és az Őrbottyáni Gyermekmosoly Óvodai Alapítvány Kuratóriuma.  

 

Őrbottyán Város Önkormányzata Őrbottyánért Díjat adományoz Szabó Gábor Ferenc részére.

Budapesten született 1958-ban, általános iskolába Szokolyán járt, ahol édesapja volt a lelkész. Vácon érettségizett, majd a budapesti teológiára iratkozott be, ahol 1982-ben szerzett lelkészi diplomát. Azóta gyülekezeti lelkipásztorként dolgozik.

1996-ban lett az őrbottyáni református gyülekezet lelkipásztora. Amikor szükség volt rá, a Juhász Zsófia Gyermekotthonban is dolgozott lelkészként, megbízott vezetőként.

2002-2006 közötti ciklusban településünkön önkormányzati képviselőként is munkálkodott.

A 2000-es évtől rendszeresen vezetője volt feleségével együtt a nyári egyházi gyermektábornak, ahol nyaranta 5 napon keresztül igyekeztek megszólítani a legfiatalabb korosztályt. Ezeken az alkalmakon 100-150 gyermek vett részt és sokaknak még ma is meghatározó élményt jelentenek ezek a napközis táborok.

Rendszeresen részt vett a város által rendezett ünnepi alkalmakon (Szent István nap, Adventi alkalmak, falu majd később város karácsony), ahol igeszolgálataival igyekezett megszólítani a hallgatóságot.

Az ökumenikus alkalmak egyik lelkes szervezőjeként évről-évre munkálkodott azon, hogy őrbottyániak közelebb kerüljenek Istenhez és egymáshoz is.

Az idei évben Szabó Gábor Ferenc nyugdíjba vonul. Tiszteletes úr munkájával, életével nemcsak a református gyülekezetet szolgálta, hanem településünket is. Derűje, tanításai még sokáig velünk maradnak. Az Őrbottyánért Díj odaítélését az Őrszentmiklósi Református Gyülekezete javasolta.

 

Őrbottyán Város Önkormányzata Nyugdíjba vonulási Emléklapot adományoz Kovács Sándorné részére.

Kovács Sándorné, Ildi néni Vácon született 1965. május 16-án szülei nagy-nagy örömére. Kisgyermekként Őrszentmiklóson nevelkedett. Házasságot kötött, majd két gyönyörű leánygyermekük született: Tímea és Ildikó.

Házastársa hosszan tartó betegsége során sem csüggedt el. Megerősödött abban, hogy megbecsülje a családot és azt a sok jót, amit az élettől kaphat. Két évvel ezelőtt nagy boldogság érte: nagymama lett. Azóta unokája, Léna a szeme fénye lett, akivel minden szabad idejét együtt tölti.

1993 februárjától 2020 őszéig dolgozott az őrbottyáni óvodában dajkaként.

Temperamentumos, de kiegyensúlyozott természete, kedvessége mindig segítette őt a gyermekek körüli feladatok elvégzésében. Kolléganőként is mindig lehetett rá számítani. Vidám jellemével mindenki arcára mosolyt csalt. Bátran nézett szembe az új kihívásokkal; Ildikó olyan személy, aki nem ismer lehetetlent. Munkatársait soha nem hagyta cserben, lelkesedése a mai napig magával ragadó.

Precíz munkáját mindig a legjobb tudása szerint végezte akár a gyerekek közt, akár az óvodai élet más területén. Segítőkészen támogatta a kezdő dajkákat, irányította, betanította őket. Szebbnél szebb dekorációi az egész óvodát díszítették. Sok új ötlettel, kreatív tevékenységgel segítette a gyermekcsoport és a Gyermekmosoly Óvodai Alapítvány munkáját. Mindig észrevette, ha valaki segítségre szorult. Sokszor támogatta a nehéz helyzetben lévő családokat, gyerekeket.

Ha csak tehette, jelen volt a városi, illetve az óvoda által szervezett rendezvényeken. Köszönjük a sokévi, kitartó munkáját.

Kívánunk neki jó egészséget, betegség nélküli, boldog nyugdíjas éveket családja körében.

„Élj soká! És legyen élted,

Mint derűs nap, tiszta, víg,

Mely piros hajnalból támad,

S ismét abban áldozik!”

Nyugdíjba vonulása alkalmából a Nyugdíjba vonulási Emléklap odaítélését javasolta Balázsné Szalai Katalin óvodavezető. 

 

Őrbottyán Város Önkormányzata Nyugdíjba vonulási Emléklapot adományoz Piri Jánosné részére.

Piri Jánosné, Tündi néni 1963. január 21-én született Budapesten. Gyermekkorát Váchartyánban töltötte. 1981 júniusában érettségizett a Fóti Gyermekváros Óvónőképző Szakközépiskolájában. 1981. júliusában kötött házasságot. Házasságukból három csodálatos gyermekük született: Réka, Zsófia, majd Bence. Zsófi lánya immáron nagymamai örömökkel örvendeztette meg.

Óvónői pályafutását a váchartyáni óvodában kezdte 40 évvel ezelőtt, 1981. augusztus 1-jén.

Az őrbottyáni óvodában 34 évig gondoskodott a rábízott gyermekek fejlesztéséről. .

40 éven át várta a gyermekeket, hogy szárnyai alá vegye őket, mint egy gondoskodó tyúkanyó. Az anyukák és apukák tudták, hogy biztonságban, gondos kezek között hagyják szemük fényét. A kicsik pedig szeretettel üdvözölték óvó nénijüket, várták, hogy kezdődjön a játék, a mese és a foglalkozás. A mindennapokban Tündi óvó néni meseelőadása volt a gyermekek kedvence. A reggeli játék alkalmával az egyéni képességfejlesztésekre mindig nagy hangsúlyt fektetett.

Az óvoda élete ismétlődések sorozata is egyben. Minden évben követik az évszakok váltakozását, megünnepelik a jeles napokat. Tündi óvó néninek mindig volt ötlete, ereje, hogy megújuljon e munkában.

A gyermekeket határozattan, következetesen nevelte tiszteletre, szeretetre. A Margaréta Óvoda családi napjain aktívan tevékenykedett. Az évek során jó kapcsolatot ápolt a kollégákkal és a szülőkkel egyaránt.

„A legszebb emlék a szeretet, amit mások szívében hagyunk magunk után.”

40 évi szolgálat után joggal mondhatjuk: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam.”

Kívánunk neki örömteli, boldog, egészségben gazdag nyugdíjas éveket! Nyugdíjba vonulása alkalmából a Nyugdíjba vonulási Emléklap odaítélését javasolta Balázsné Szalai Katalin óvodavezető. 

 

Őrbottyán Város Önkormányzata Nyugdíjba vonulási Emléklapot adományoz Tóth Ferencné részére.

Tóth Ildikó, vagy ahogy az óvodában ismerik, „Bidu”, 1961. november 5-én született Budapesten. Gyermekkorát Őrszentmiklóson töltötte. 1981-ben férjhez ment, egy gyermekük született, Tímea.

Első munkahelye a Budapesti Duna Cipőgyár volt. Kisebb megszakításokkal 1989 augusztusa óta dolgozik az őrbottyáni óvodában: először, mint képesítés nélküli óvónő, majd dajkai feladatokat látott el több éven keresztül. 2002 óta óvodánk titkára. Feladatait maradéktalanul látja el, nagy segítsége ő óvodánk vezetőségének.

Kedvessége, humora, segítőkészsége mindannyiunk számára példaértékű lehet. Számára nincs megoldhatatlan helyzet.

Az óvodai báb-és színjátszócsoport alapító tagja. A csoport évente több alkalommal készül mese-báb előadással a gyerekek örömére. Ildikó karakteres hangjával megjelenített figurái mindig felejthetetlen élményt nyújtottak felnőttnek, gyermeknek egyaránt. Sokakat szórakoztatott színészi tehetségével, humoros szerepeivel és mámoros jelmezeivel. A Hegedű Géza Amatőr Kulturális Egyesület szervezésében is fergeteges alakítást nyújtott a Piros bugyelláris című darabban, ahol Zsófi asszony szerepébe bújt. Az előadás a művelődési házakban, illetve a szlovákiai Kalász testvértelepülésünkön került bemutatásra, mindenhol nagy sikert aratva.

Ildikó a települési rendezvények, az óvodai programok állandó résztvevője. Több éven keresztül a Gyermekmosoly Óvodai Alapítványnak aktív tagja volt.

Az óvodatitkári munkát legjobb tudása szerint végezte. Az óvodában reggelente fogadta a szülők telefonjait. Jó kapcsolata volt a szülőkkel, gyermekekkel és kollégákkal egyaránt. Az óvodavezető jobb keze volt. Lehetett rá számítani: bárki, bármikor fordulhatott hozzá segítségért, egy kis biztatásért, vigasztalásért. Türelme, hite, jókedve, segítőkészsége, a bajokon való felülemelkedése példaértékű lehet mindenki számára. Nagyon köszönjük segítőkész szolgálatát!

Ezzel az idézettel kívánunk neki boldog nyugdíjas éveket:

„Álmodj, amit csak akarsz, menj, ahova szeretnél, légy az, aki szeretnél, mert csak egy életed van, s csak egy lehetőséged, hogy olyan dolgokat csinálj, amit szeretnél!”

Nyugdíjba vonulása alkalmából a Nyugdíjba vonulási Emléklap odaítélését javasolta Balázsné Szalai Katalin óvodavezető.