Álláspályázat: karbantartó

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet karbantartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Őrbottyáni Önkormányzat közigazgatási területén zöldfelületek, útfelületek, egyéb műtárgyak, és intézményi épületek karbantartása, eszközök, berendezések, felszerelések javítása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • magyar állampolgárság
 • bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
 • egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmunkás végzettség
 • gépi fűkaszálásban szerzett jártasság
 • láncfűrésszel végzett favágásban jártasság
 • kisgépkezelői jogosultság
 • egyéb gépkezelői jogosultság
 • "B" kategóriás gépjárművezetői jogosítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. április 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajszner Paulina nyújt, a 06-28/360-044/5 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 710-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: karbantartó
 • Személyesen: Previák András GAMESZ igazgató, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a kinevezésről az Őrbottyáni GAMESZ igazgatója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2017. február 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.