Álláspályázat: családsegítő

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 7.

Őrbottyán Város polgármestere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat családsegítő (család- és gyermekjóléti szolgálat) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017. július 17-től 2017. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 101.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociális munka módszereivel és eszközeivel a család- és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • A 15/1988. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet II. rész I. Alapellátások 1. pontja szerinti képesítés
 • Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • "B" kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • családgondozói, családsegítői munkaörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • saját gépjármű

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • kiváló szintű együttműködési képesség a csapatmunka folyamatában,
 • pontosság, megbízhatóság, empátia,
 • megfelelő stressz-tűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • képesítést, végzettséget igazoló iratok másolata
 • a közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással kapcsolatban hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata, mely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. július 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Muzsay Márta szakmai vezető nyújt, a +36704889884 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyán Város polgármestere címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2331/2017 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő (család- és gyermekjóléti szolgálat).
 • Személyesen: Muzsay Márta szakmai vezető, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 101. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a kinevezésről Őrbottyán Város polgármestere dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Őrbottyán Város honlapja - 2017. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu