Családsegítő (család és gyermekjóléti szolgálat)

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 28.

Őrbottyán Város Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat

családsegítő (család és gyermekjóléti szolgálat)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2016. 06. 01-től 2016. 12. 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociális munka módszereivel és eszközeivel a család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola
  • A 15/1988. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet II. rész I. Alapellátások 1. pontja szerinti képesítés
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • családgondozói, családsegítői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
  • B kategóriás jogosítvány
  • saját gépjármű

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Muzsay Márta szakmai vezető nyújt, a 06-28/360-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyán Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 891-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő (család és gyermekjóléti szolgálat).
  • Személyesen: Kmetty Károly polgármester és Kiskuti Petra aljegyző, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 63. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a kinevezésről Őrbottyán város polgármestere dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Őrbottyán Város honlapja - 2016. május 9.