Családsegítő (család és gyermekjóléti szolgálat)

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.

Őrbottyán Város Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat

családsegítő (család és gyermekjóléti szolgálat)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2016. 05. 17-től 2016. 12. 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális munka módszereivel és eszközeivel a család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet II. rész I. Alapellátások 1. pontja szerinti képesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • családgondozói, családsegítői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • helyismeret
 • saját gépjármű

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • képzettséget, végzettséget igazoló iratok másolata
 • a közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anygaban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással kapcsolatban hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8.) bekezdés e) pontjában és a 15.§ (8.) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. május 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Muzsay Márta szakmai vezető nyújt, a +36-70/488-98-84 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyán Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 891-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő (család és gyermekjóléti szolgálat).
 • Személyesen: Kmetty Károly polgármester és Kiskuti Petra aljegyző, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 63.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a kinevezésről Őrbottyán város polgármestere dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Őrbottyán Város honlapja - 2016. április 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 12.