Álláspályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére

Benyújtási határidő: 2016. szeptember 30.

Az Őrbottyán Napközi Otthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXX|ll, törvény 20lA. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jelIege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye,2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc út 84.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógus

llletmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992, évi XXXIll. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola (óvodapedagógusi)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: erkölcsi bizonyítvány, főiskolai oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. október 3, napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Szalai Katalin nyújt, a +36-28-563-285 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyán Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19112016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Balázsné Szalai Katalin részére a e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Balázsné Szalai Katalin, Pest megye,2162 Őrbottyán,Rákóczi Ferenc utca 84.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helyen ideje:

  • Őrbottyán Város Önkormányzat Honlapja - 2016. szeptember 12.
  • Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Honlapja - 2016. szeptember 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyaniovoda.hu honlapon szerezhet.