Állás: műszaki ügyintéző

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 20.

Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a beruházások előkészítése, terveztetése, engedélyeztetése az önkormányzati vagyonkataszter vezetése a beérkező ingatlan vásárlási és eladási ajánlatok kezelése megalapozó vizsgálatok készítése, a település fejlesztési stratégia kidolgozásában való részvétel önkormányzati és jegyzői hatáskörben lévő hatósági, szakhatósági ügyek szakmai ügyintézése iratkezelés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, Középfokú műszaki végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság és büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Középfokú műszaki végzettség (közszolgálati tisztségviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 14. hatósági feladatkör, vagy 26. környezetvédelmi és vízügyi feladatkör vagy 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör esetében előírt II. besorolási osztályvégzettség)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzési tapasztalat
 • pályázatírási, pályázatfigyelési gyakorlat
 • magabiztos számítógép használat (World, Excel, Powerpoint)
 • a szakterületet érintő speciális programok ismerete (AutoCad, MapInfo, ArcView)
 • önálló, precíz munkavégzés, ambiciózus hozzáállás
 • felsőfokú műszaki végzettség (építészmérnök, építőmérnök, településmérnök, tájépítészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz az összes munkahely pontos adatainak feltüntetésével
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy postai feladóvevény másolata
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásáról
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. év CXCIX. törvény 84-85.§-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Gállné Mezősi Szilvia jegyző nyújt, a 06-28/360-044-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4384/2020 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • Személyesen: Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal titkárság, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat akkor érvényes, ha a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő. A pályázat kiírója érvényes pályázat esetén is fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázatokat a benyújtási határidő leteltét követő 10 munkanapon belül- a pályázók személyes meghallgatását követően- a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével. Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Őrbottyán Város honlapja - 2020. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.