Álláspályázat: konyhalány

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.

Az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet konyhalány munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. A. épület

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Átveszi a főzéshez szükséges nyersanyagokat, részt vesz az élelmiszer előkészítésében (mosás, tisztítás, darabolás). Főző-, raktári munkát végez. Részt vesz az ételadagolásban, tálalásban. Tisztán tartja a konyhaüzemi helyiségeket, bútorzatot.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 általános,
  • büntetlen előélet
  • egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • helyi állandó lakcím
  • közétkeztetésben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
  • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
  • fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szoboszlai Józsefné élelmezésvezető nyújt, a 06-28/360-527 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2625-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: konyhalány.
  • Személyesen: Szoboszlai Józsefné, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. A. épület .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a kinevezésről az Őrbottyáni GAMESZ igazgatója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2017. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.