Álláspályázat: Irodavezető

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.08.

Az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében irodavezető munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet Igazgatója napi munkájának támogatása. Projekttevékenységek koordinálása. Tárgyalásokon, egyeztetéseken, helyszíni bejárásokon való részvétel, beszerzések lebonyolítása, a vonatkozó testületi előterjesztések elkészítése. Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása. A munkáját érintően szerződések előkészítése, a létrejött szerződések határidőben történő végrehajtásának nyomon követése/ellenőrzése, és a hozzá kapcsolódó ügyintézés, kapcsolattartás vállalkozókkal, külső partnerekkel, önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőivel. Adminisztrációs munkatársak munkájának koordinálása.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): középvezetői

Betöltendő állás jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Őrbottyán

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtásának módjai: - Postán (Cím: Őrbottyáni GAMESZ, 2162 Őrbottyán, Csomádi út 38-40.) - Elektronikus úton: GAMESZ igazgató email címére: - Személyesen: Illés Szabolcs GAMESZ igazgató, 2162 Őrbottyán, Csomádi út 38-40. Telefonon bővebb információt Illés Szabolcs GAMESZ igazgató adhat: 06/70 510-4907-as számon. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Környezeti tudományok, tovább nem bontható, Környezeti tudományok

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • vezetői tapasztalat
 • ügyfélszolgálaton szerzett tapasztalat
 • településfejlesztés területén szerzett tapasztalat
 • közbeszerzési, közigazgatási, jogi ismeretek
 • járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök: minőségirányításban szerzett tapasztalat

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

 • szövegszerkesztő (pl. Word) - alapszint
 • táblázatkezelő (pl. Excel) - alapszint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
 • digitális és IKT kompetenciák (ügyfélszolgálati)
 • irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)
 • ügyiratkezelési ismeretek (ügyintézői)
 • elkötelezettség, megbízhatóság (etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok

 • motivációs levél
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.08. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.11. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.12.12.